Over ons


Wij zijn Wies Keunen, Pieter Meilof en David Wisse. Drie bewoners van Domburg die zich zorgen maken. Over de leefbaarheid van ons mooie dorp. Wij zijn Stichting Leefbaarheid Kom Domburg.

Even voorstellen:

Wies Keunen, voorzitter

“Sinds 2008 woon en werk ik in Domburg. En ik maak me al een tijdje zorgen over de leefbaarheid hier. Het kleinschalige karakter is iets wat we moeten bewaken en bewaren. Want precies dát is de reden dat de toerist hier graag komt. Het gemeentebestuur heeft hier geen oog voor en ziet leefbaarheid heel anders dan de bewoners van Domburg. Ik maak me zorgen over wat er hier gebeurt en wat er nog staat te gebeuren. Ik heb al veel gemeenteraadsvergaderingen bijgewoond en pas dan ervaar je hoe er gedacht wordt over projecten en hoe besluitvorming tot stand komt. Met welk gemak bestemmingsplannen worden aangepast, ook als dit afwijkt van waar eerder besluiten over genomen zijn. Ik vind dat de bewoners niet langer genegeerd mogen worden.”


Pieter Meilof, secretaris

“”


David Wisse, penningmeester

“Als geboren en getogen Domburger gaat Domburg mij aan het hart. Helaas is er de laatste jaren sprake van een toename van de recreatiedruk. Ik kan dan ook niet begrijpen dat een gemeente die visies en bestemmingplannen maakt om de leefbaarheid van een kern te behouden of te verbeteren, meegaat in plannen welke de leefbaarheid juist verslechteren.
Dit deed mij besluiten om mij in te zetten om de gemeente haar eigen beleid te laten volgen. In Domburg verblijven en komen veel mensen, dus mag men van de gemeente wel een zekere sturing verwachten om dat voor de bewoners in goede banen te leiden en dus leefbaar te houden.
In Domburg en directe omgeving zouden, volgens mij, geen grootschalige ontwikkelingen in de toeristische sfeer meer toegestaan moeten worden. Daar deze voor nog meer druk op de kern zouden zorgen.
Laten wij de kleinschaligheid van Domburg koesteren!!”


Stichting Leefbaarheid Kom Domburg rust nu op onze schouders. Wij kunnen alle hulp gebruiken. Wilt u ook betrokken zijn bij het wel en wee van Domburg en de Stichting ondersteunen? Hier leest u hoe u dat kunt doen.

Stichting Leefbaarheid Kom Domburg

Stichting Leefbaarheid Kom Domburg: “rust, ruimte en natuur. Daar komt ook de toerist voor naar Domburg.”