Stichting


“Domburg is van iedereen”, dat is ons motto: de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg. Naast het toeristisch product wat Domburg biedt moeten de bewoners goed kunnen leven in Domburg. En daar staan wij voor. Drie betrokken bewoners die zich zorgen maken over de toekomst van hun prachtige woonplaats.Tekstlogo groot-Achtergrond site

Als Stichting Leefbaarheid Kom Domburg gaan wij de leefbaarheid binnen de kom Domburg in de gaten houden. Want volgens ons komt deze in het gedrang. Door het opvoeren van de recreatiedruk komen volgens ons de sociale structuren en voorzieningen, die nodig zijn voor de leefbaarheid, onder druk te staan. Er is nog steeds sprake van grootschalige projecten die wellicht goed zijn voor het toeristisch product, maar die de leefbaarheid niet altijd ten goede komen.

Ontwikkeling

Wij maken ons niet alleen hard voor de leefbaarheid van bewoners rondom het huidige KPN-gebouw (Schelpweg 8), maar ook voor de leefbaarheid van burgers rondom andere plannen die in de maak zijn. Denk aan het Singelproject, het Golfproject, het Nehalenniagebied, de Boulevard. Wij denken dat Domburg aan haar limiet zit voor wat betreft toeristische voorzieningen en dat de pijlers Rust, Ruimte, Natuur en Kleinschaligheid in het geding komen.

Wij zijn niet per definitie tegen ieder plan wat zich in Domburg ontwikkelt. Wel zijn we tegen de voortdurende grootschalige uitbreidingen van het aantal recreatieve eenheden die, ondanks de toekomstvisie van Veere, de Visie Domburg en het bestemmingsplan Kom Domburg, gemaakt en zonder meer uitgevoerd worden, zonder dat de bevolking daar serieus over gehoord wordt.

Oprichting

De Stichting Leefbaarheid Kom Domburg is in 2016 opgericht door drie betrokken en bevlogen inwoners van de kom Domburg die zich zorgen maken over de toekomst van Domburg. Hetgeen waar Domburg om bekend staat: natuur, rust, ruimte en kleinschaligheid komt door alle drukte in het gedrang. Dit komt zowel de leefbaarheid als het toeristisch product Domburg niet ten goede.

De uiteindelijke beslissing om een stichting op te richten heeft betrekking op de plannen voor de ontwikkeling van het huidige KPN-gebouw, waarbij zelfs na een burgerinitiatief én uitspraken in ons voordeel van de bezwarencommissie én de rechtbank de meerderheid van de gemeenteraad niet wil nadenken over een andere toekomst van deze locatie.

Ons doel

Door het in de gaten houden van Provinciale en gemeentelijke beleidsplannen en grootschalige projecten van ondernemers en hierbij onze stem te laten horen, willen wij de leefbaarheid in de kom Domburg behouden en waar mogelijk verbeteren. Heel vaak worden gemeentelijke, Provinciale en zelfs landelijke beleidsplannen anders uitgelegd dan ze bedoeld zijn.

De Stichting en de Stadsraad

Op 16 maart 2016 heeft de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg overleg gehad met Stadsraad Domburg. Samen met hen hebben wij de volgende conclusies getrokken:

Verschillende standpunten liggen niet zo ver uit elkaar. Het takenpakket van de Stadsraad is breder en de werkwijze is meer gericht op samenwerking met onder meer de Ondernemersvereniging Badplaats Domburg, gemeente Veere en bewonersvertegenwoordigingen, waar de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg een eventuele gang naar de rechtspraak niet uitsluit. Afhankelijk van de dossiers kan nader overleg plaatsvinden, waarbij beide stichtingen een eigen verantwoordelijkheid hebben. Het kan ook voorkomen dat we samen optrekken. Echter ook dat hangt af van het betreffende dossier en de standpunten.


Alle hulp is welkom!

Wij kunnen ook uw hulp goed gebruiken! De Stichting steunt nu op slechts drie paar schouders. Dat is te weinig! Wilt u ook graag betrokken zijn bij het wel en wee van de kom Domburg en de Stichting ondersteunen? Dan kan dit op verschillende manieren:

  • Word bestuurslid en ondersteun de Stichting met uw kennis en kwaliteiten.
  • Word geïnteresseerde en denk mee en wissel van gedachten met ons.
  • Steun ons financieel door een donatie te doen via rekeningnummer NL20INGB0007137017 t.n.v. Stichting Leefbaarheid Kom Domburg.

Wij doen ons best iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er reilt en zeilt in de kom Domburg. Wilt u op de hoogte gehouden worden, bestuurslid of geïnteresseerde worden of een financiële bijdrage leveren? Of heeft u zelf ideeën of wilt u ons opmerkzaam maken op zaken die volgens u aandacht verdienen? Stuur dan een e-mail naar info@stichtingleefbaarheidkomdomburg.nl.

Stichting Leefbaarheid Kom Domburg

Domburg blijft altijd in beweging. Maar tot welke prijs?