Voortgang ontwikkeling KPN-gebouw


Op deze pagina geven wij u een samenvatting van alle gebeurtenissen sinds het indienen van de zienswijze op 23 november 2016 en brengen we u op de hoogte van de voortgang en de huidige situatie (april 2018).

We gaan een stukje terug in de tijd:
13 november 2014: het burgerinitiatief wordt ingediend, ondertekend door 162 Domburgers. Lees hier een impressie van de betreffende raadsvergadering waarin mevr. S. Aerden namens de Stichting het burgerinitiatief indient en gebruik maakt van het spreekrecht. Het burgerinitiatief wordt afgewezen door de raad en zodoende niet behandeld.
23 april 2015: het bezwaarschrift, ingediend door de Stichting, naar aanleiding van het niet willen behandelen van het burgerinitiatief wordt ‘besproken’ door de raad. De bezwaarcommissie gaf de indieners namelijk gelijk: het burgerinitiatief moet inhoudelijk behandeld worden.

Het leidt tot een flinke discussie en uiteindelijk wederom het besluit om het burgerinitiatief niet verder te behandelen. Lees hier de impressie van deze raadsvergadering.

17 december 2015: nadat de Stichting naar de rechter stapte en hier wederom in het gelijk gesteld werd, werd de raad verplicht het burgerinitiatief inhoudelijk te behandelen. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering van 17 december. Bestuurslid David Wisse sprak de gemeenteraad toe, maar helaas wilden de partijen niet opnieuw kijken naar de plannen en het besluit heroverwegen. Tot zover de ‘inhoudelijke’ behandeling van het burgerinitiatief, tot zover de ‘betrouwbare overheid’. Lees hier de impressie van de betreffende raadsvergadering.
5 oktober 2016: op deze dag werd de aanvraag omgevingsvergunning fase 1 gepubliceerd. Deze lag vanaf publicatie zes weken ter inzage.
23 november 2016: zienswijze ingediend met hieronder 436 handtekeningen van bezorgde burgers. De zienswijze werd officieel overhandigd aan wethouder Melse.

Kaart ruimtelijkeplannen omgevingsvergunning KPN gebouw

Zo groot moet het gaan worden als het aan de initiatiefnemer en de gemeente ligt.

Vanaf die dag werd het oorverdovend stil rondom het KPN gebouw. Die stilte duurt ruim een jaar. Er lijkt geen voortgang te zijn, wat heel vervelend is, want dit plan hangt als een zwaard boven het hoofd van de omwonenden en Domburg. Maar uiteindelijk komt er beweging in de zaak wanneer er in week 2 van 2018 door de gemeente op haar website een besluitenlijst wordt gepubliceerd waarin het KPN gebouw genoemd wordt. Tot onze verbazing wordt er aangegeven dat de omgevingsvergunning verleend gaat worden. Zie hier de betreffende besluitenlijst.

18 februari 2018: vandaag ontvingen een aantal mensen van de gemeente een e-mail (lees de e-mail in dit bericht) waarin wordt aangegeven dat de gemeente besloten heeft de vergunning te gaan verlenen. Hierop volgend ontvingen de indieners van een zienswijze dan ook de langverwachte reactie op hun schrijven.

30 april 2018:
De omgevingsvergunning 1e fase is inmiddels verleend door de gemeente. Het hele plan ligt sinds 1 maart 2018 ter inzage op het gemeentehuis. De beroepstermijn van zes weken ging toen ook in.
Op 23 februari maakt de gemeente echter bekend dat er per abuis één zienswijze niet behandeld is. Hierdoor wordt de publicatiedatum aangepast van 1 maart naar 29 maart 2018. De beroepstermijn wordt hiermee verschoven naar 14 mei 2018.

Inmiddels zijn wij druk bezig met het beroep. Wij zijn namelijk tot de conclusie gekomen dat de gemeente vrijwel alle in de zienswijzen aangegeven punten en zorgen van tafel veegt.
Omdat een beroep indienen niet eenvoudig is, hebben wij een deskundige ingeschakeld. Een ieder die als belanghebbende gezien wordt kan een beroep instellen. U wordt als belanghebbende gezien als:

  • U zicht hebt op het plan;
  • U er in de buurt woont;
  • U aan de toegangsweg woont.

Twijfelt u of u belanghebbend bent? Meld u zich dan bij ons aan, onze deskundige kan u hier antwoord op geven.

Bent u niet belanghebbend maar wilt u ons toch steunen? Dat kan door middel van een financiële bijdrage. Hiermee kunt u uw steun aan deze zaak betuigen. Wegens de hoge kosten van een beroep en het inschakelen van een deskundige kunnen wij alle financiële steun gebruiken. Niet alleen in ons belang, maar in het belang van Domburg, waar u ook deel van uitmaakt. Houd Domburg leefbaar!

U kunt uw bijdrage overmaken naar: Stichting Leefbaarheid Kom Domburg, rekeningnummer: NL20INGB0007137017 onder vermelding van uw naam en eventueel uw (e-mail)adres.

Wilt u meedenken over het beroep, andere ontwikkelingen in Domburg of over iets anders contact met ons opnemen? Dat kan, kijk hier voor onze contactgegevens.

Direct steun betuigen? Hang dan de raamposter op die u heeft ontvangen. Er hangen er inmiddels verschillende door het dorp heen!
Geen poster ontvangen? Hier kunt u hem downloaden en uitprinten. Hoe meer zichtbare posters, hoe beter!

Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Lees de brief die wij bij de poster voegden hieronder: