De ‘Oude Smisse’


  • De Oude Smidse
    Stichting Leefbaarheid Kom Domburg is samen met een aantal omwonenden in beroep gegaan bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant tegen het besluit van 16 oktober 2020 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van twee recreatieappartementen op het adres Weststraat 36 te Domburg. Wij zijn van mening, dat er onder de huidige bestemming “wonen”… Lees meer: De Oude Smidse