Zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Nijverheidsweg


Stichting Leefbaarheid Kom Domburg dient een zienswijze in over het ontwerpbestemmingsplan Nijverheidsweg Domburg.

Aan de raad van de gemeente Veere

Betreft: zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Nijverheidsweg, Domburg

Datum: 27 juli 2021

Ons kenmerk: NHW/BP/ZW

Geachte leden van de raad van de gemeente Veere,

Hierbij dienen wij de volgende zienswijze in op het ontwerp-bestemmingsplan Nijverheidsweg, Domburg( plannummer NL.IMRO.0717.0126BPNijvwegDbg-OW01).

-1- Het bestemmingsplan maakt altijd nog het uitbaten van een Bed and Breakfast mogelijk. Gezien het beleid van de gemeente Veere tot op deze dag en gezien een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het mogelijk onder de noemer van de kleinschalige bedrijfsactiviteiten een B&B te houden.

Het parkeren kan opgelost worden met de aanschaf van een visite app.

-2- Het bestemmingsplan maakt de verhuur aan arbeidsmigranten mogelijk, terwijl de definitie van Wonen het mogelijk maakt om de verhuur aan arbeidsmigranten uit te sluiten. Gezien de groeiende vraag vanuit de horeca naar personeel gaat de vraag naar huisvestiging voor arbeidsmigranten zeker toenemen, ook in Domburg.

-3- Het college heeft voordat de termijn voor het indienen van zienswijzen was verstreken al een koopovereenkomst gesloten met een projectontwikkelaar. Hierdoor laat het comogelijkheid onbenut om aanvullend op het bestemmingsplan via de privaatrechtelijke weg beperkingen op te leggen.

We noemen de volgende:
– de eigenaar moet de bewoner zijn
– een anti-speculatie beding op de grond
– een maximale huurprijs wanneer de eigenaar niet de bewoner is
– een maximale termijn voor het bouwen na vaststelling van het bestemmingsplan Tot zover onze zienswijze.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg,

Pieter Meilof, secretaris

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *