6 dec. Uitnodiging bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’


Belgische toestanden aan de Zeeuwse kust? Op welk moment worden Zeeuwen bij de Kustvisie betrokken? Huisjes in het Vlissingse Nollebos? Is een ruilverkaveling van campings en vakantieparken nodig? Wordt er wel regie op de bebouwing van de kust gevoerd? Juichen alle recreatieondernemers de uitbreiding van het aantal slaapplaatsen toe? Hotel op de KPN-locatie in Domburg?

Kustbebouwing is een actueel thema. Er is een landelijk Kustpact dat bij de ‘achterbannen’ ligt en er is in Zeeland een Kustvisie in de maak.

Op dinsdag 6 december 2016 organiseert de PvdA Walcheren samen met haar Staten- en waterschapsfracties de bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’. De bijeenkomst is in De Couburg aan de Duinstraat 4-A te Koudekerke en begint om 20:00 uur. De zaal is open vanaf 19:30 uur. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Aan deze bijeenkomst nemen verschillende actiegroepen, ondernemers, dorps- en wijkraden en belangenorganisaties deel. Peter Meijs en Wouter van Zandbrink zijn uw gastheren voor deze avond over kustbebouwing.

Om organisatorische redenen verzoeken wij u vriendelijk om uzelf via walcherenpvda@zeelandnet.nl aan te melden. Wij hopen u 6 december te mogen begroeten!

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *