Stichting Leefbaarheid Kom Domburg in de Klapbank


Deze week verscheen de Klapbank editie oktober/november 2017. Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt u op de hoogte te brengen van onze bezigheden van de afgelopen tijd. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor op- en aanmerkingen, tips en informatie bent u altijd welkom om contact op te nemen. Stuur een e-mail naar info@stichtingleefbaarheidkomdomburg.nl.

 

Beste lezers,
Het is alweer even geleden dat u van ons hoorde. Wij hebben echter niet stilgezeten en brengen u hierbij op de hoogte van onze bezigheden. In de Klapbank van februari 2017 hebben we u geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot de ingediende zienswijzen over de hotelplannen op het voormalig KPN-terrein (Schelpweg 8) en de aangrenzende percelen aan de Weverijstraat en Beatrixstraat. Wethouder Melse verwachtte toen nog dat de zienswijzen ongeveer half februari beantwoord zouden zijn. Tot op heden is er echter nog steeds geen bericht gekomen vanuit het gemeentehuis. We zullen maar denken; geen bericht is goed bericht voor Domburg.
In de afgelopen periode heeft de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg zich beziggehouden met een aantal zaken. Onder andere de nieuwbouwplannen van Hotel the Wigwam. We werden door de familie Bimmel uitgenodigd in het hotel, waar zij de plannen toelichtten. Vervolgens hebben we bij omwonenden gevraagd naar hun standpunt met betrekking hiertoe. Voorlopig is er nog geen omgevingsvergunningaanvraag ingediend. Als het zover is zullen wij een zienswijze indienen.
Verder hebben we 20 februari ingesproken bij de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling over de concept Zeeuwse Kustvisie. Hier hebben we het belang van de leefbaarheid in met name de kustplaatsen benadrukt. Het moet volgens ons namelijk niet zo zijn dat het belang van de factor ‘mens’ uit het oog verloren wordt. Wij hebben de gemeente Veere gevraagd om de gevolgen van diverse ontwikkelingen op de leefbaarheid mee te nemen in de door haar in te dienen zienswijze aan de Provincie Zeeland.
Ook hebben we een zienswijze ingediend op het Beeldkwaliteitplan Domburg. Naar aanleiding van onze zienswijze is het Beeldkwaliteitplan tekstueel nog wat aangepast. Lees hierover meer op onze website.
Zowel in de openbare Stadsraadvergadering van 30 maart 2017 als in de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van 22 mei heeft een inwoner van Domburg gepleit voor nader onderzoek met betrekking tot de bouw van ondergrondse parkeergarages. Hierbij kan namelijk schade aan woningen en openbare ruimtes ontstaan. Hij pleit voor een goede documentatie en een goede schadeafhandeling, maar nog meer voor het voorkomen van schade. Volgens hem is de ondergrond van Domburg te instabiel en zettingsgevoelig. Wij ondersteunen dit initiatief. Te meer omdat ons nogal wat te wachten staat als alle plannen daadwerkelijk doorgaan. Denkt u dan onder andere aan een tweelaagse parkeergarage onder het voormalig KPN-terrein, een parkeerkelder onder Hotel the Wigwam en de plannen voor een parkeergarage onder het grasveld aan de voorzijde van het Badhotel. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar onze website.
Nu het hoogseizoen weer grotendeels voorbij is hebben we door middel van een brief een aantal zaken die ons zijn opgevallen onder de aandacht van de gemeente gebracht. Onder andere zijn hierin de toeristen- en boerenmarkten meegenomen. Ook geven wij in dit schrijven aan dat de toenemende recreatiedruk ons zorgen baart en dat wij regelmatig van zowel bewoners als toeristen te horen krijgen dat Domburg wel erg druk wordt. De infrastructuur kan de stromen toeristen eenvoudigweg niet meer aan. Er ontstaan steeds meer ongewenste situaties. Denk dan alleen al aan de verkeersstromen door de oost-west route, waar het toch een wonder mag heten dat er nog nooit een ernstig ongeval gebeurd is.
Tot slot hebben wij de gemeente wederom gewezen op haar plicht tot handhaving van illegale parkeerterreinen. Het betreft hier het parkeerterrein aan de Beatrixstraat. Deze zaak is al bij de Commissie Bezwaarschriften geweest. Deze heeft het als beroep doorgestuurd naar de Rechtbank. Op 31 oktober zal deze zaak behandeld worden. Wij houden u via onze website op de hoogte van het verloop.
Wij horen graag van u! Valt u iets op of wilt u iets met ons delen met betrekking tot de leefbaarheid in Domburg? Laat het ons weten via info@stichtingleefbaarheidkomdomburg.nl. Neem ook eens een kijkje op onze website: www.stichtingleefbaarheidkomdomburg.nl.
Hartelijke groet, het bestuur:
Corrie Dieleman, Wies Keunen, David Wisse

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *