Schriftelijke inspraak van de SLKD van de raadsvergadering gemeente Veere van 19 maart


Domburg, 19 maart 2020

Geachte leden van de raad en het college van B&W,

Het zijn roerige tijden voor de Wereld, voor Nederland en voor de gemeente Veere. Het Corona virus heeft een ongekend effect op onze samenleving, vele zekerheden lijken niet meer te bestaan. Het gevoel dat het leven kwetsbaar is leeft nu bij velen, de tijd van het blinde optimisme lijkt voorbij. Geld verdienen is ondergeschikt geworden aan mensenlevens redden, ondernemers willen financieel geholpen worden door de overheid. Het kan verkeren.

Het individu is machteloos, de groep bepaald. Premier Rutte benadrukte het de afgelopen dagen nog eens, we moeten deze crisis met ons allen doorkomen, zonder solidariteit en samenwerking is er geen samenleving.

De laatste jaren bepaalde niet de groep maar het individu het beleid in de gemeente Veere, de plannen voor de herontwikkeling van het KPN gebouw zijn daar een goed voorbeeld van. Het belang van een projectontwikkelaar overheerste, de belangen van de omgeving werden genegeerd. Voor de behandeling van het eerste en enige burgerinitiatief door de gemeenteraad was een rechtelijke uitspraak nodig. De meer dan 400 ingediende
zienswijzen tegen het plan deed het college niet van mening veranderen, met als gevolg meer dan 100 beroepschriften, en vrijwel hetzelfde aantal hoger beroepschriften.

De afgelopen 10 jaar is er geen serieuze poging gedaan door de gemeente om tot een plan te komen dat wel door de omgeving werd gedragen. Zonder samenwerking geen solidariteit en dus geen samenleving maar slechts strijd. De laatste twee jaar heeft het nu aftredende college, waar het Domburg betreft, een begin gemaakt om bij grootschalige ontwikkelingen wel de inwoners vooraf te consulteren, het Nehalennia gebied is hier het beste voorbeeld van. Ook heeft het college veel gegevens verzameld over het toerisme, gegevens die onderschrijven wat de meeste Domburgers al wisten, toerisme is niet langer meer alleen een lust maar het is ook een last geworden. De enquete van Domburg Waarheen bevestigt dit nog eens.

Tweede woningen en de uit de hand gelopen recreatieve kamerverhuur verzwaren die last ook nog eens, de druk van het toerisme is te groot, de aantallen zijn te hoog. En dan hebben we het nog niet over de dagtoerist, die gefaciliteerd wordt door de aanleg van enorme parkeerterreinen aan de rand van Domburg.

Het is duidelijk dat als het gaat om leefbaarheid en toerisme het roer om moet want de balans is weg. Het terugvinden van die balans begint met het luisteren naar en consulteren van de inwoners van Domburg. Een grondige bestudering van de enquete van Domburg Waarheen door het college en de gemeenteraad is dan een goed begin.

Bij de behandeling in de raad van het onderzoek Leefbaarheid en Toerisme drongen de oppositiepartijen er op aan dat er snel gehandeld moest worden, niet langer onderzoeken maar maatregelen nemen, en wel in samenwerking met de inwoners. Deze partijen kunnen nu daad bij woord voegen, er zijn geen excuses meer om het niet te doen.

Het Corona virus laat de kwetsbaarheid van de Veerse economie zien, de
afhankelijkheid van het toerisme is groot, en misschien wel te groot.
De Veiligheidsregio Zeeland vraagt om maatregelen om te voorkomen dat het toerisme voor een overbelasting van de gezondheidszorg in Zeeland gaat zorgen. Bij de laatste poll van de PZC is 90% van de 1116 stemmen het er mee eens dat Zeeland op slot moet voor de toeristen.

Het Corona virus biedt ons allen de kans om samen te werken en solidair met elkaar te zijn, de ondernemer met de burger waar het de leefbaarheid betreft, de burger met de ondernemer waar het de kwaliteit van zijn product betreft, en de gemeente met beide waar het de balans tussen toerisme en leefbaarheid betreft. Indien dat lukt dan is er ook weer sprake van een samenleving.

Wij wensen het college en de gemeenteraad veel succes met het werk dat zij de komende 2 jaar dienen te verrichten.

Met vriendelijke groet,
namens de Stichting leefbaarheid Kom Domburg,

Wies Keunen, voorzitter

David Wisse, penningmeester

Pieter Meilof, secretaris

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *