Publicatie omgevingsvergunning KPN-gebouw


Op woensdag 5 oktober wordt de omgevingsvergunningaanvraag fase 1 gepubliceerd voor de herontwikkeling van het voormalig KPN-gebouw. Op 6 oktober start de planologische procedure voor de beoogde herontwikkeling. Tot en met 23 november ligt de ontwerp omgevingsvergunning 1e fase ter inzage op het gemeentehuis (ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder code NL.IMRO.0717.0100OVKpngebDbg-OW01). Het is tot 23 november mogelijk om een zienswijze in te dienen bij het college. Na deze termijn neemt het college een besluit over het verlenen van de omgevingsvergunning 1e fase.

Meer weten? Neem contact met ons op via info@stichtingleefbaarheidkomdomburg.nl.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *