Nieuws


Hieronder treft u een artikel uit de PZC van 8 augustus 2018 jl. over het toeristisch wangedrag in Mallorca. Wij hopen hier in Domburg daar van gespaard te blijven. Mallorcanen zijn wangedrag van toeristen beu De tafel veroorzaakte een deuk in het dak van de splinternieuwe auto van Miryam Sampol […]

Toeristisch wangedrag in het buitenland

In Westkapelle is op 7 juli jl. weer de Gaai geschoten. Zoals gebruikelijk werd op de poppen een persoon op de korrel genomen. Stichting Leefbaarheid Kom Domburg had de politiek getinte pop van Jaap Melse eerder in Domburg op de Stinge verwacht, maar in Westkapelle hebben ze er in elk […]

Gaaischieten Westkapelle


In ons laatste bericht van 30 april gaven wij aan dat we beroep in gingen stellen tegen de verleende omgevingsvergunning  1e  fase herontwikkeling KPN-gebouw.  Op 8 mei hebben we formeel beroep ingediend en op 22 juni hebben we de gronden van ons beroep ingediend. Samen met de volmachten van 116 […]

Het laatste nieuws vanuit de Stichting


Om het voor u als lezer overzichtelijk te houden hebben we een nieuwe pagina toegevoegd aan de website. Hierin geven we in een chronologische samenvatting weer wat er tussen het indienen van de zienswijze op 23 november 2016 en het verlenen van de omgevingsvergunning 1e fase nu. En wij vragen […]

Samenvatting gebeurtenissen KPN-gebouw

Vandaag stond er in de PCZ een artikel over het stijgende toerisme in Nederland. In 2017 steeg het aantal toeristen explosief met maar liefst 9%. In totaal bezochten zo’n 42 miljoen mensen ons land. Goed nieuws? Ten opzichte van een aantal jaren geleden wellicht wel. Want toerisme is goed voor […]

Aantal toeristen stijgt ook in 2017: goed nieuws?Op 17 maart verscheen er een artikel in de PZC waarin verteld wordt dat twintig minicampings in de gemeente Veere het aantal standplaatsen onmiddellijk moet worden teruggebracht naar vijftien. Zij hebben er nu 25. De Raad van State heeft onlangs bepaald dat het uitbreiden van minicampings van vijftien naar 25 […]

PZC: Minicampings Veere de klos

“Voorne Putten wordt steeds populairder bij Belgische en Duitse toeristen.” Dat lezen we vandaag in het AD. De regionale marketingorganisatie meldt dat er vorig jaar al fors meer toeristen het eiland bezochten, omdat ‘veel mensen een leuk alternatief zoeken voor het drukke Zeeland’. Wij als Stichting vinden het aan de […]

AD: ‘Voorne is het nieuwe Zeeland’

1
Vanavond (1 maart 2018) heeft Wies Keunen, onze voorzitter, ingesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. Zij uitte namens de Stichting haar zorgen over de integriteit van wethouder Jaap Melse met betrekking tot de aankoop van een appartement in de Tien Torens in Zoutelande en de beslissingen die hij onder andere heeft genomen […]

Stichting uit zorgen integriteit wethouder Melse


Anderhalve week geleden werd op de website van de gemeente Veere de besluitenlijst van week 2 2018 gepubliceerd, waarin ook het KPN gebouw genoemd werd. Er staat in dat er een omgevingsvergunning verleend zal worden voor de plannen met betrekking tot het voormalige KPN gebouw, waarbij er wel voorwaarden gesteld […]

Update ontwikkelingen KPN gebouw