Initiatief bewoner: “Schade door bouw parkeergarages”


Al eerder schreven wij over de zorgen die bewoner van Domburg dhr. Mattijs de Lange uitte richting de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Lees dit bericht hier.

Stichting Leefbaarheid Kom Domburg heeft al een tijd regelmatig contact met dhr. de Lange en ondersteunt zijn initiatief met betrekking tot de bouw van ondergrondse parkeergarages in Domburg. Dhr. de Lange heeft 30 maart 2017 bij de vergadering van de Stadsraad Domburg en op 22 mei bij de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling ingesproken over de problematiek van mogelijke schade en de afhandeling hiervan als gevolg van de bouw van ondergrondse parkeergarages in Domburg. Aangezien in de kom Domburg de meeste gebouwen gewoon op staal zijn gebouwd en Domburg bovendien op een zettingsgevoelige ondergrond ligt pleit hij ervoor om al bij de aanvraag voor de wijziging van het bestemmingsplan een gedetailleerd plan van aanpak te laten maken. Dit zal dan getoetst worden aan de eisen, die de gemeente voor gaat schrijven met betrekking tot de te gebruiken funderings-en bronbemalingstechniek. Gezien de zorgplicht van de gemeente, zou deze in die eisen ook op moeten nemen op welke wijze schade aan de eigendommen van omwonenden en bewoners in de kom Domburg door de bouw van ondergrondse parkeergarages voorkomen zal worden en hoe de afhandeling van eventuele schade plaats zal vinden. Wethouder Jaap Melse gaf aan een en ander te gaan onderzoeken.

De inspraak van dhr. de Lange is in de raadsvergadering van 6 juli 2017 aan de orde geweest, waar tevens de toezegging werd gepresenteerd om in het 4e kwartaal van dit jaar een informatieavond te beleggen over onder andere dit punt. We wachten dit af. Lees hier de bijbehorende memo aan de leden van de raad van 21 juni 2017, waarin de toezegging vermeld staat.

Op dit moment is er in Domburg sprake van de bouw van drie ondergrondse parkeergarages, te weten onder het KPN terrein van de Schelpweg tot de Beatrixstraat en de Weverijstraat, onder het nieuwe hotel The Wigwam en onder het grasveld voor het Badhotel.

 

Op 25 april 2017 schreef dhr. de Lange onderstaande brief aan het college van B&W:

Aan: Gemeenteraad van Veere
Wij werden als bewoners in de kom Domburg geconfronteerd met het gemeentelijke beleid dat
voorschrijft dat er parkeer kelders bij nieuw bouw projecten gebouwd moeten worden, zoals het
Vitaliteitshotel of nu het nieuwe Hotel Wigwam plan.
Om dat ik als civiel ingenieur dagelijks bezig ben met grond mechanische vraagstukken over de
ondergrond op zee en ook de berichten van buren en bewoners in Domburg over scheuren en
desintegratie van huizen vernam. Vreesde ik voor schade aan onze opstallen en ben ik dit gaan
onderzoeken.
De ondergrond van Domburg en onze huizen bestaat naast een relatief in dikte variƫrende relatief
dunne zandlaag uit bijzonder zetttings gevoelige veen/klei lagen. Een ondergrond waarop ook nog
een aanvullende waterdruk en grond waterspanning ontstaat als gevolg van eb en vloed van de zee.
Kwel en wel water (water dat door deze druk uit de grond omhoogkomt) zijn problemen die al
eerder bij de bouw van bijvoorbeeld het oude hotel de Wigwam hebben gespeeld en vertraagd.
Ons huis en de meeste huizen in de kom Domburg zijn gebouwd op staal. dwz. Niet op heipalen en
niet rustend op een diepe zandlaag, maar rustend op een instabiele zettings gevoelige ondergrond.
Als de bulldozers op het strand rijden voelen wij het in ons huis trillen, als de trucks voor de levering
van goederen en bouwmateriaal van hotels en restaurants door de Jan Tooropstraat rijden, trilt het
in ons in huis in sommige gevallen.
In mijn onderzoek wat hier nu speelt bemerkte ik tot mijn schrik dat alle tot nu door mij
geĆÆdentificeerde en gedocumenteerde projecten tot schade hebben geleid aan de eigen woningen
van de bewoners in Domburg.
Deze schades aan de huizen en tuinen en bijgebouwen, ontstaan direct tijdens de bouw of na een
aantal jaren (3-5-10 jaar?) omdat de grond en de grondwaterstromingen door deze ondergrondse
betonnen bakken en verloren damwanden tijd nemen om weer enigszins in een labiel evenwicht te
komen.
Evenzo duurde de schade afhandeling vele jaren (soms meer dan 5 jaar) en in alle tot nu toe
gedocumenteerde gevallen was de schade afhandeling onvoldoende evenzo de kosten van het
verhaal van schade. Bewust negatief vertragend en ontkennend gestuurd door de
verzekeringsmaatschappijen van de aannemers (CAR-verzekering).
De verhalen die ik heb gedocumenteerd heb ik persoonlijk als schrijnend ervaren, door te horen hoe
hun ervaringen zijn en soms wel haast onbeschofte behandeling, van medebewoners van Domburg.
Door aannemers en hun verzekeringmaatschappijen.
Robuuste zware gebouwen met meerdere verdiepingen tellende parkeergarages onder het
Groentje, Ruimzicht, Poort van Domburg, etc. etc.
De voorkoming van schade is de taak en verantwoordelijkheid van de gemeente en kan niet onder
het mom van dat is privaat recht weg geschoven worden naar de burgers. Als het goed is zijn de
bewoners de gemeente en hoort de gemeente de rechten en belangen van de bewoners te
beschermen. De gemeente geeft de bouwvergunningen af. De gemeente hoort dan ook voor
afgaand aan de afgifte de bouwvergunning het geheel van deze funderings complexiteit voldoende
onderbouwt te eisen en te toetsen.
Nu wordt er onder budgettaire en bouwdruk gekozen voor een goedkope oplossing . Te meer daar
men dergelijke projecten onder grootte tijd druk (de kamers zijn al geboekt) uitvoert en vele
gevallen naar de goedkoopste oplossing zoekt bij een aannemer.
Daarom pleitten wij ook dat de gemeente dwingend gaat voor schrijven hoe een adequate fundering
methodiek en bron bemaling dient te worden in gericht. Monitoring en waarschuwings procedure
van grondwaterstand en waterspanning bij onze huizen met waterspanningsmeters en peil buizen,
en trilling meters dient plaats te vinden. Een nulmeting voor afgaand tijdens en jaren na de bouw. In
richting van de bouw kuip etc. etc. dient plaats te vinden. Met een afdoende bankgarantie door de
vergunning aanvrager af te geven voor het afhandelen van schadeclaims en kosten van de bewoners
en betaling van daadwerkelijke onafhankelijk experts. (Niet van de verzekering van de bouwer).
De gemeente dient niet dit risico door te schuiven naar de CAR-verzekering van de bouwaannemer.
Die hoogstens na afloop van een project met een emmertje specie op een middag langs komt,
scheuren dicht smeert en het huis verder kapot achter laat.
1) Daarom pleit ik ervoor om deze materie op de agenda te plaatsen van uw raad.
2) Het college de opdracht te geven om de problematiek verder te gaan documenteren,
onderzoeken en te laten toelichten. En een voor de bewoners acceptabel beleid te
adviseren.
3) Aan het college te adviseren vanuit het zorgvuldigheid beginsel, nu al een verbod op het
heien van funderingen en een moratorium op het afgeven van bouwvergunningen voor
dergelijke tot grote schade leidende parkeergarages in de kom Domburg, als gevolg van te
kloeke gebouwen zoals bij hotel de Wigwam, Vitaliteit hotel etc.

Hotel the Wigwam: heeft plannen voor een ondergrondse parkeergarage

Het Badhotel: heeft plannen voor een ondergrondse parkeergarage

Voormalig KPN-gebouw: in de plannen voor het te bouwen Vitaliteitshotel staat een parkeergarage van de Schelpweg tot aan de Beatrixstraat.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *