Illegale recreatieve verhuur gelegaliseerd door besluit college


Het college van B&W heeft in een op 25 augustus gepubliceerd besluit op bezwaar besloten om voor het hele appartementencomplex aan de Kievitenlaan te Veere een vergunning te verlenen die recreatieve verhuur van appartementen met een Woon bestemming mogelijk maakt.

In november 2022 had het college van B&W deze vergunning nog geweigerd omdat er sprake zou
zijn van een strijd met een goede ruimtelijke ordening.

Volgens de commissie bezwaarschriften had een eerder in februari 2022 door het vorige college genomen principebesluit, waar vergunningverlening niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening werd geacht, een gerechtvaardigd vertrouwen gewekt bij de aanvragers van de vergunning waar het huidige college onvoldoende gemotiveerd vanaf geweken was.

Het college volgde het advies in zoverre dat zij nu van mening is dat er geen strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Dit terwijl het college zowel in haar besluit als in haar verweerschrift uitgebreid had betoogd dat een mix van permanent wonen en recreatieve verhuur onder een Woon bestemming in strijd was met een goede ruimtelijke ordening, vandaar dat het geldende bestemmingsplan deze mix ook niet mogelijk maakt.

In haar besluit benadrukt het college de geïsoleerde ligging van het appartementencomplex aan de Kievitenlaan ten opzichte van de in de omgeving liggende vrijstaande huizen.
Helaas vergeet het college dat er binnen het complex ook permanent gewoond wordt. De mix van permanente bewoning en recreatieve verhuur onder een Woon bestemming is dus volgens het college niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening, en het tast de leefbaarheid binnen en buiten het complex niet aan.

Wanneer er al geen strijd is met een goede ruimtelijke ordening in een appartementencomplex dan is niet vol te houden dat bij rijtjeswoningen of vrijstaande woningen er wel strijd zou zijn met een goede ruimtelijke ordening wanneer er sprake is van een mix van permanente bewoning en recreatieve verhuur.

Dat betekent dat in de wijken van de kernen van de gemeente Veere, die niet onder de Huisvestingsverordening vallen, er niet meer gehandhaafd kan worden op illegale recreatieve verhuur van woningen met een Woon bestemming.
Immers men kan dan altijd een vergunning aanvragen om in strijd te mogen handelen met het bestemmingsplan, en die vergunning kan het college gezien het gelijkheidsbeginsel niet meer weigeren.

En daarom is er zicht op legalisatie en dus vervalt de handhavingsplicht van het college.
Waarom het college opnieuw van mening is veranderd, in juni 2021 was men ook niet bereid om recreatieve verhuur toe te staan in het appartementencomplex aan de Kievitenlaan en in februari 2022 weer wel, is niet duidelijk. Zowel de bezwaarschriften als het advies van de commissie bevatten feitelijke onwaarheden over het gebruik van het complex. De Stadsraad Veere en enkelen omwonenden hadden in een zienswijze hier al op gewezen. Het college heeft met deze informatie niets gedaan.

Door een gebrek aan handhaving van de gemeente Veere zijn er vele permanent bewoonde appartementen aan de Kievitenlaan in handen gekomen van speculanten die de appartementen recreatief zijn gaan verhuren.
De meeste huidige eigenaren hebben de appartementen gekocht terwijl de appartementen al een Woon bestemming hadden.
Alleen als er sprake is van overgangsrecht, hier kan een beroep op gedaan worden wanneer de vorige eigenaar ook recreatief verhuurde, kan er onder een Woon bestemming recreatief verhuurd worden.
De meeste van de huidige eigenaren weigerden om aan een onderzoek deel te nemen dat moest bepalen of er een succesvol beroep gedaan kon worden op het overgangsrecht.
Begrijpelijkerwijs, nu de meeste van de eigenaren geen beroep kunnen doen op het overgangsrecht.

Als recreatieve verhuur van een woning met een Wonen bestemming wordt gelegaliseerd, zoals bij de Kievitenlaan, dan zal het voor de inwoners van de gemeente Veere onmogelijk worden om in wijken als bijvoorbeeld het Prinsepark en Zuiderpark een huis te kopen, men moet dan gaan opbieden tegen speculanten die de woningen recreatief gaan verhuren.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *