Het laatste nieuws vanuit de Stichting


In ons laatste bericht van 30 april gaven wij aan dat we beroep in gingen stellen tegen de verleende omgevingsvergunning  1e  fase herontwikkeling KPN-gebouw.  Op 8 mei hebben we formeel beroep ingediend en op 22 juni hebben we de gronden van ons beroep ingediend. Samen met de volmachten van 116 mede-eisers zodat wij samen met onze jurist deze grote groep mensen bij de rechtbank kunnen vertegenwoordigen.

Het zal u niet verbazen dat wij de rechtbank hebben gevraagd om zowel het besluit van de gemeenteraad, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, als het besluit van het college van B&W, de verleende omgevingsvergunning 1e fase, te vernietigen.

Al  in april zijn we huis aan huis geweest met flyers waarin we zeker de mensen die juridisch gezien als belanghebbend zijn aan te merken hebben verzocht zich bij ons te melden om samen beroep in te stellen tegen het besluit om de omgevingsvergunning te verlenen. En om financiële ondersteuning te vragen omdat de kosten van een beroep behoorlijk op kunnen lopen.

Ook hebben we gevraagd de achterkant van de flyer voor het raam te hangen. Goed is het om te zien, dat veel mensen ons initiatief ondersteunen, zowel door het ophangen van de flyer als financieel. Dit heeft het ons mogelijk gemaakt om een contra expertise te laten maken, waarin het KPN-plan, inclusief de stedenbouwkundige randvoorwaarden   getoetst worden aan de bestaande visies en beleidsdocumenten die van toepassing zijn op het KPN plan. Verder hebben we Bram van Leeuwen van Van Leeuwen advies ingehuurd om ons en dus ook u te vertegenwoordigen bij de rechtbank.

Vanaf half december 2017 zijn door de heer van Leeuwen een aantal vragen gesteld en stukken opgestuurd aan de gemeenteraad en het college betreffende de integriteit van wethouder Melse. Ondanks een artikel in de PZC heeft de gemeenteraad over dit onderwerp geen vragen aan het college van B&W gesteld. De reactie van het college was om eind januari een opdracht te verlenen aan een adviesbureau, Necker van Naem, om een integriteitscheck uit te voeren voor zowel het ambtelijke apparaat als het openbare bestuur. De check betrof geen personen maar het systeem.

Op 1 maart heeft de voorzitter van de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg, Wies Keunen, tijdens de raadsvergadering ingesproken over de integriteit van het openbaar bestuur in relatie tot de herontwikkeling van het KPN-gebouw en dan met name over de financiële relatie van wethouder Melse met de projectontwikkelaar Bommeljé. Deze inspraak was voor de burgermeester reden om het integriteitsonderzoek uit te breiden met een onderzoek naar het handelen van wethouder Melse in een drietal gevallen.

De uitkomst van het onderzoek was voor wethouder Melse reden om per 15 mei af te treden als wethouder. Vreemd genoeg heeft hij wel , lopende het onderzoek naar zijn integriteit, op 20 maart zijn stem uitgebracht over de verlening van de  omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van het KPN gebouw. Ook dit punt wordt door ons bij de rechtbank naar voren gebracht als argument om de verleende omgevingsvergunning onderuit te halen. Dank zij uw steun kunnen we de rechtbank in elk geval duidelijk maken, dat er geen maatschappelijk draagvlak bestaat voor het huidige KPN plan. Voorlopig zitten we in de wacht, totdat de rechtbank ons nader bericht. Wij zullen u op de hoogte houden middels onze website.

Namens het bestuur, David Wisse, penningmeester.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *