Herziene publicatie besluit omgevingsvergunning 1e fase voormalig KPN gebouw


Op 23 februari verstuurde de gemeente Veere een brief met hierin een herziene publicatie besluit omgevingsvergunning 1e fase voormalig KPN gebouw. De gemeente had per abuis één van de ingediende zienswijzen niet behandeld en heeft dit nu alsnog gedaan. Zij maakt door middel van deze brief ook bekend dat de bekendmaking van de verleende vergunning hierbij nogmaals gedaan wordt.

Dit houdt ook in dat de beroepstermijn opnieuw een aanvang neemt. Dit geeft ons meer tijd en ruimte om ons verder te beraden over de te nemen stappen. Lees daar hier meer over.

U kunt het besluit (dus niet het aangepaste plan! Dit ligt ter inzage op het gemeentehuis, waar u het kunt bekijken) ook vinden op de website ruimtelijkeplannen.nl.
Besluitdocument (de brief aan de initiatiefnemer)
Toelichting (Ruimtelijke Onderbouwing)
Bijlagen bij de toelichting (nummer 17 is de reactie op de ingediende zienswijzen)

Deze links vindt u ook op onze downloadpagina.

Wij roepen iedereen die een handtekening onder de door ons ingediende zienswijze heeft gezet op om naar het plan te gaan kijken. Wij horen graag uw mening. Stuur ons een mailtje via info@stichtingleefbaarheidkomdomburg.nl of telefonisch via 0118-582417.

Hieronder het gedeelte van de brief wat betrekking heeft op de beroepstermijn.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *