De Oude Smidse


Stichting Leefbaarheid Kom Domburg is samen met een aantal omwonenden in beroep gegaan bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant tegen het besluit van 16 oktober 2020 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van twee recreatieappartementen op het adres Weststraat 36 te Domburg. Wij zijn van mening, dat er onder de huidige bestemming “wonen” permanent gewoond dient te worden. Bovendien is het algemeen bekend, dat het beleid van het college er op is gericht om het recreatieve woninggebruik in Domburg aan banden te leggen. Het argument, dat er op die locatie niet permanent gewoond zou kunnen worden vanwege het ontbreken van voldoende geschikte buitenruimte ontgaat ons. Ook het argument, dat er geen wateraansluiting zou zijn begrijpen wij niet. Immers, bij het ombouwen tot recreatieappartementen moet er toch ook een aansluiting gerealiseerd worden. Verder zijn wij bang, dat er vanuit deze situatie een precedent geschapen zal worden. Er staan in Domburg meer panden te verkrotten met een woonbestemming. Als die tot recreatie eenheden zouden worden omgebouwd, komt dat de leefbaarheid van de Kom Domburg zeker niet ten goede.

De zaak ligt bij de Rechtbank. Zodra er wat bekend wordt, zullen we dat op de site zetten

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *