Besluit op zienswijze Beeldkwaliteitplan Domburg


Stichting Leefbaarheid Kom Domburg diende op 26 juli 2016 een zienswijze in op het Beeldkwaliteitplan Domburg. In grote lijnen konden wij de doelstelling van het plan onderschrijven. Echter waren wij van mening dat er te weinig aandacht werd besteed aan het bewaren en versterken van het kleinschalige karakter van Domburg. Dit om te voorkomen dat de leefbaarheid van de bewoner ondergeschoven wordt ten behoeve van de recreatie.

Ook hebben wij gevraagd of de aangestelde stedenbouwkundige supervisor eens goed wil kijken of het Domburgse DNA geen geweldig wordt aangedaan door de vastgestelde stedenbouwkundige voorwaarden voor het KPN gebouw aan de Schelpweg.

Tot slot geven wij aan dat omwonenden en belanghebbenden bij dit soort grote projecten in een vroeg stadium zouden moeten worden betrokken. Waarbij gemeld wordt dat ook in de Visie Domburg het belang van een goede communicatie wordt onderschreven.

Op deze pagina vindt u de gehele zienswijze, evenals de reactie van de gemeente hierop.

Onlangs werd het Beeldkwaliteitplan besproken in de commissie Ruimtelijke Ordening, waarna het aan de gemeenteraad voorgelegd moest worden ter vaststelling. De commissie RO vond het plan echter niet rijp voor behandeling. Op verzoek van de commissie heeft de stedenbouwkundige de gemeenteraad nadere uitleg gegeven over de totstandkoming van het document en de achtergronden. Op details is het plan aangescherpt en is er een nieuwe passage toegevoegd die specifiek ingaat op het DNA van Domburg. Vervolgens is het vastgestelde Beeldkwaliteitplan gepubliceerd. U vindt deze hier.

De gemeenteraad sluit zich aan bij ons standpunt dat het Beeldkwaliteitplan zo snel mogelijk als middel ingezet zou moeten kunnen worden. Wij hopen dat deze wens ook de leefbaarheid van bewoners in Domburg ten goede gaat komen en er kritischer gekeken gaat worden naar nieuwe projecten die al op stapel staan. Denkt u aan Hotel the Wigwam en de plannen voor Aparthotel Bommeljé aan de Herenstraat.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *