Bericht van het bestuur – formulering zienswijze


Beste lezer,
De Stichting Leefbaarheid Kom Domburg is op dit moment bezig met het formuleren van een zienswijze naar aanleiding van de publicatie omgevingsvergunning KPN-gebouw. We hebben tot 23 november 2016 de tijd om deze in te dienen.
Zoals u weet zijn wij het niet eens met een grootschalige recreatieve ontwikkeling middenin een woonwijk. En naar aanleiding van deze plannen en de handtekeningenactie voor het burgerinitiatief hebben wij veel mensen gesproken die het daarmee eens zijn. Veel van deze mensen vinden onderhand ook dat Domburg vol genoeg is. En dat de leefbaarheid onder druk komt te staan.
Om de politiek duidelijk te maken dat het welletjes is en dat wij niet meer van dit soort ontwikkelingen in ons dorp willen, houden we op basis van onze zienswijze opnieuw een handtekeningenactie. Zodra onze zienswijze compleet is (+/- week 43) publiceren we deze op onze website. Vervolgens zullen we huis aan huis handtekeningen verzamelen.
Helpt u ons Domburg leefbaar te houden? Zet dan ook uw handtekening!
Met vriendelijke groet,
Wies Keunen, Corrie Dieleman en David Wisse
PS: Wilt u ook een stukje Domburg voor uw rekening nemen om handtekeningen te verzamelen? Meld u dan aan via info@stichtingleefbaarheidkomdomburg.nl.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *