Redacteur


Stichting Leefbaarheid Kom Domburg dient een zienswijze in over het ontwerpbestemmingsplan Nijverheidsweg Domburg. Aan de raad van de gemeente Veere Betreft: zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Nijverheidsweg, Domburg Datum: 27 juli 2021 Ons kenmerk: NHW/BP/ZW Geachte leden van de raad van de gemeente Veere, Hierbij dienen wij de volgende zienswijze in […]

Zienswijze in over het ontwerpbestemmingsplan Nijverheidsweg


Stichting Leefbaarheid Kom Domburg is samen met een aantal omwonenden in beroep gegaan bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant tegen het besluit van 16 oktober 2020 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van twee recreatieappartementen op het adres Weststraat 36 te Domburg. Wij zijn van mening, dat er […]

De Oude Smidse


Schriftelijke reactie SLKD uitspraak Raad van State inzake KPN d.d. 28-07-2021 Uitspraak Raad van State inzake KPN d.d. 28-07-2021 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@126298/202001416-1-r1/#highlight=Gemeente%20Veere Artikel verschenen in het blad Binnenlands Bestuur d.d. 02-08-2021 https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/s-zomers-overlopen-domburg-zoekt-naar-eigen-dna.257168.lynkx

Reactie op uitspraak Raad van State KPN gebouw

Het voormalig KPN-gebouw aan Schelpweg 8 te Domburg
  Domburg, 26-04-2019 Beste mensen, Hieronder leest u de brief met datum en tijdstip welk Stichting Leefbaarheid Kom Domburg onlangs van de Rechtbank Zeeland-West Brabant heeft ontvangen. Het beroep wordt op 17 juni 2019 om 12.30 uur in het gerechtsgebouw te Middelburg behandeld door een meervoudige kamer. Het beroep is […]

17 juni 2019: beroep KPN gebouw dient in rechtbank
Beste allemaal, Wij als “beweging verontruste Domburgers” hebben een manifest opgesteld waarover wij jullie al eerder hebben geïnformeerd. Dit manifest is dynamisch dus zal met regelmaat aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen en of belangrijke info waarvan wij nu niet of onvoldoende op de hoogte zijn. Wij zijn een a-politieke stroming […]

Groep verontruste Domburgers presenteert zich
Hieronder treft u een artikel uit de PZC van 8 augustus 2018 jl. over het toeristisch wangedrag in Mallorca. Wij hopen hier in Domburg daar van gespaard te blijven. Mallorcanen zijn wangedrag van toeristen beu De tafel veroorzaakte een deuk in het dak van de splinternieuwe auto van Miryam Sampol […]

Toeristisch wangedrag in het buitenlandIn Westkapelle is op 7 juli jl. weer de Gaai geschoten. Zoals gebruikelijk werd op de poppen een persoon op de korrel genomen. Stichting Leefbaarheid Kom Domburg had de politiek getinte pop van Jaap Melse eerder in Domburg op de Stinge verwacht, maar in Westkapelle hebben ze er in elk […]

Gaaischieten WestkapelleIn ons laatste bericht van 30 april gaven wij aan dat we beroep in gingen stellen tegen de verleende omgevingsvergunning  1e  fase herontwikkeling KPN-gebouw.  Op 8 mei hebben we formeel beroep ingediend en op 22 juni hebben we de gronden van ons beroep ingediend. Samen met de volmachten van 116 […]

Het laatste nieuws vanuit de Stichting


“Voorne Putten wordt steeds populairder bij Belgische en Duitse toeristen.” Dat lezen we vandaag in het AD. De regionale marketingorganisatie meldt dat er vorig jaar al fors meer toeristen het eiland bezochten, omdat ‘veel mensen een leuk alternatief zoeken voor het drukke Zeeland’. Wij als Stichting vinden het aan de […]

AD: ‘Voorne is het nieuwe Zeeland’