adminOp 9 mei 2019 vond het tweede overleg van de klankbordgroep plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd een maquette getoond om de plannen in beeld te brengen. Deze maquette liet vooral de grootte hiervan goed zien (zie een aantal foto’s onderaan dit bericht). Eindconclusie van de bijeenkomst was dat de ideeën […]

Tweede klankbordgroepoverleg Nehalenniagebied


Op 22 november 2018 is de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg door de gemeente Veere uitgenodigd om in de klankbordgroep de ontwikkelingen in het Nehalenniagebied te bespreken. Op 13 december vond de eerste bijeenkomst plaats. Naast de SLKD nemen ook de Stadsraad Domburg, de OBD, Stichting Duinbehoud, bewoners, belanghebbenden en het […]

SLKD in Klankbordgroep Nehalenniagebied
Om het voor u als lezer overzichtelijk te houden hebben we een nieuwe pagina toegevoegd aan de website. Hierin geven we in een chronologische samenvatting weer wat er tussen het indienen van de zienswijze op 23 november 2016 en het verlenen van de omgevingsvergunning 1e fase nu. En wij vragen […]

Samenvatting gebeurtenissen KPN-gebouw

Vandaag stond er in de PCZ een artikel over het stijgende toerisme in Nederland. In 2017 steeg het aantal toeristen explosief met maar liefst 9%. In totaal bezochten zo’n 42 miljoen mensen ons land. Goed nieuws? Ten opzichte van een aantal jaren geleden wellicht wel. Want toerisme is goed voor […]

Aantal toeristen stijgt ook in 2017: goed nieuws?


Op 17 maart verscheen er een artikel in de PZC waarin verteld wordt dat twintig minicampings in de gemeente Veere het aantal standplaatsen onmiddellijk moet worden teruggebracht naar vijftien. Zij hebben er nu 25. De Raad van State heeft onlangs bepaald dat het uitbreiden van minicampings van vijftien naar 25 […]

PZC: Minicampings Veere de klos
1
Vanavond (1 maart 2018) heeft Wies Keunen, onze voorzitter, ingesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. Zij uitte namens de Stichting haar zorgen over de integriteit van wethouder Jaap Melse met betrekking tot de aankoop van een appartement in de Tien Torens in Zoutelande en de beslissingen die hij onder andere heeft genomen […]

Stichting uit zorgen integriteit wethouder Melse


Anderhalve week geleden werd op de website van de gemeente Veere de besluitenlijst van week 2 2018 gepubliceerd, waarin ook het KPN gebouw genoemd werd. Er staat in dat er een omgevingsvergunning verleend zal worden voor de plannen met betrekking tot het voormalige KPN gebouw, waarbij er wel voorwaarden gesteld […]

Update ontwikkelingen KPN gebouwZoals u hebt kunnen lezen in de Klapbank heeft de SLKD in maart 2017 kennis genomen van de nieuwbouwplannen van hotel The Wigwam. De rest van het verloop tot en met de door de SLKD georganiseerde bijeenkomst in Schuttershof staat in de brief van 24 november ‘17, die we aan […]

Het dossier Hotel the Wigwam

De Klapbank - Stichting Leefbaarheid Kom Domburg
Deze week verscheen de Klapbank editie oktober/november 2017. Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt u op de hoogte te brengen van onze bezigheden van de afgelopen tijd. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor op- en aanmerkingen, tips en informatie bent u altijd welkom om contact op te […]

Stichting Leefbaarheid Kom Domburg in de Klapbank


Al eerder schreven wij over de zorgen die bewoner van Domburg dhr. Mattijs de Lange uitte richting de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Lees dit bericht hier. Stichting Leefbaarheid Kom Domburg heeft al een tijd regelmatig contact met dhr. de Lange en ondersteunt zijn initiatief met betrekking tot de bouw van ondergrondse […]

Initiatief bewoner: “Schade door bouw parkeergarages”