Dagelijkse archieven: 31 oktober 2016


Beste lezer, Onze zienswijze op de aanvraag omgevingsvergunning staat online! Lees hem hier. Deze zienswijze is onderdeel van een uitgebreider/gedetailleerder stuk waar wij nog aan werken. Bent u het ook niet eens met de plannen voor dit hotel op deze locatie en wilt u onze zienswijze onderschrijven? Laat het ons […]

Zienswijze aanvraag omgevingsvergunning