Jaarlijkse archieven: 2016


Toeristische druk in Zeeland het hoogst
Het CBS heeft berekend dat per 100 inwoners in Zeeland gemiddeld 7,1 toeristische overnachtingen per dag zijn. Dat betekent dat de druk van het toerisme nergens zo hoog is als in Zeeland. Als je bedenkt dat de inwoners van Amsterdam steen en been klagen over de grote drukte en het […]

Toeristische druk het hoogst in Zeeland


Dat verzekert wethouder Jaap Melse de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg, terwijl hij de 436 handtekeningen in ontvangst nam die zijn ingezameld om de zienswijze te onderschrijven. Melse benadrukt ook dat de plannen voor het hotel voldoen aan de al eerder vastgestelde randvoorwaarden. En dat er behoefte is aan hotels met […]

“Domburg wordt geen Cadzand-Bad”


Maar liefst 436 handtekeningen zijn er verzameld om de zienswijze op de aanvraag omgevingsvergunning KPN gebouw 1e fase te onderschrijven. Fantastisch! Vandaag werd de zienswijze door bestuursleden Corrie, Wies en David officieel overhandigd aan wethouder Jaap Melse. Dank aan alle onderschrijvers! Wij hopen dat het college nu wél naar de […]

Stichting overhandigt zienswijze aan wethouder MelseHet voormalig KPN-gebouw aan Schelpweg 8 te Domburg
De PZC stelde de Stichting vijf vragen over het plan voor een vitaliteitshotel op de locatie van het voormalig KPN gebouw in Domburg. Vlak voordat de Stichting ruim 400 handtekeningen gaat overhandigen aan wethouder Melse. Om maar weer eens duidelijk te maken dat er géén draagvlak is voor dit onzalige […]

Vijf vragen over de plannen voor het KPN gebouwBelgische toestanden aan de Zeeuwse kust? Op welk moment worden Zeeuwen bij de Kustvisie betrokken? Huisjes in het Vlissingse Nollebos? Is een ruilverkaveling van campings en vakantieparken nodig? Wordt er wel regie op de bebouwing van de kust gevoerd? Juichen alle recreatieondernemers de uitbreiding van het aantal slaapplaatsen toe? Hotel […]

6 dec. Uitnodiging bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’1
We zijn op dit moment druk bezig met het verzamelen van handtekeningen ter onderschrijving van onze zienswijze. De tussenstand is al ruim 200 handtekeningen! En we zijn nog niet klaar! Wij lopen tot en met zaterdag 19 november. Zijn we nog niet bij u langs geweest en wilt u wel […]

Al ruim 200 handtekeningen! Helpt u mee?


Beste lezer, Onze zienswijze op de aanvraag omgevingsvergunning staat online! Lees hem hier. Deze zienswijze is onderdeel van een uitgebreider/gedetailleerder stuk waar wij nog aan werken. Bent u het ook niet eens met de plannen voor dit hotel op deze locatie en wilt u onze zienswijze onderschrijven? Laat het ons […]

Zienswijze aanvraag omgevingsvergunning


Beste lezer, De Stichting Leefbaarheid Kom Domburg is op dit moment bezig met het formuleren van een zienswijze naar aanleiding van de publicatie omgevingsvergunning KPN-gebouw. We hebben tot 23 november 2016 de tijd om deze in te dienen. Zoals u weet zijn wij het niet eens met een grootschalige recreatieve […]

Bericht van het bestuur – formulering zienswijzeGister verscheen deze column van Christiaan Weijts op NRC.nl, een interessant stukje over de Nederlandse kust. Een tractor sleept net de rode container van de reddingsbrigade weg als ik het strand op loop. De palen met Dick Bruna-plaatjes zijn al verdwenen, net als de prullenbakken en de strandtenten. Aan het einde […]

Column: knipper met je ogen en: strandwoningen


Het voormalig KPN-gebouw aan Schelpweg 8 te Domburg
Op woensdag 5 oktober wordt de omgevingsvergunningaanvraag fase 1 gepubliceerd voor de herontwikkeling van het voormalig KPN-gebouw. Op 6 oktober start de planologische procedure voor de beoogde herontwikkeling. Tot en met 23 november ligt de ontwerp omgevingsvergunning 1e fase ter inzage op het gemeentehuis (ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder code NL.IMRO.0717.0100OVKpngebDbg-OW01). […]

Publicatie omgevingsvergunning KPN-gebouw


Dat is de conclusie van verschillende partijen in de Veerse Commissie Ruimtelijke Ordening. Mede dankzij de zienswijze van de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg, heeft de Commissie Ruimtelijke Ordening gevonden dat het beeldkwaliteitsplan nog niet naar de gemeenteraad toe moet. Zij wensen dat het plan scherpere definities krijgt. Lees het hele […]

Beeldkwaliteitsplan ’te vaag’

Op 27 juli 2016 hebben we een zienswijze ingediend met betrekking tot het Beeldkwaliteitplan Domburg (lees het gehele stuk hier). Op grote lijnen kunnen we de doelstelling van het plan onderschrijven. Wij zijn van mening dat vooral met betrekking tot het bewaren en versterken van het authentieke en kleinschalige karakter (wat […]

Zienswijze op Beeldkwaliteitplan Domburg ingediendIets wat al lange tijd bekend is in het dorp. Een aantal straten in Domburg zijn te smal om parkeren, wandelen en rijden te combineren. Denk aan de Duinstraat, Schuitvlotstraat, Weverijstraat en de Zuidstraat. De Stadsraad en ondernemers zien graag een dynamisch parkeerverwijssysteem zodat het zoekverkeer beperkt wordt. Het maakt […]

Domburgse straten te smal om te parkeren


1
Om plannen te kunnen maken voor de invulling van onder andere het Singelgebied in Domburg wil de Gemeente Veere graag weten aan welk type woning het meest behoefte is. Hiervoor is een enquête ontwikkelt. Tot 15 juli kunt u deze hier invullen.

Onderzoek naar woningbehoefte Domburg


Op dinsdag 21 juni gaan we in gesprek met wethouder Melse over de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg en het oprichten hiervan. De wethouder gaf eerder in de PZC aan verrast te zijn over de oprichting van een stichting die zich bezighoudt met de leefbaarheid in het dorp. Tijdens het gesprek […]

Stichting in gesprek met wethouder MelseOp 11 juni kwamen recreatieondernemers, raadsleden, wethouders en bewoners bij elkaar op Neeltje Jans. Op initiatief van Natuurmonumenten. Om met elkaar te praten over de kustbebouwing. En er is genoeg reden tot bezorgdheid. Uit het onderzoek dat Natuurmonumenten op 11 juni publiceerde bleek dat Zeeland de grootste bouwdrift van Nederland […]

Grote betrokkenheid Zeeuwen tijdens eerste kustontmoeting


In de PZC van 17 juni staat een artikel over de Zeeuwse kustvisie. Hierin bespreken alle betrokken partijen af welke ontwikkelingen aan de Zeeuwse kust wel of niet gewenst zijn. Echter is de kustvisie op z’n vroegst pas in december klaar. En maakt Provinciale Staten zich zorgen over wat er […]

Zeeuwse kustvisie