Downloads


Het beleid van de gemeente Veere is erop gericht het kleinschalige karakter van Domburg te behouden.

Download hier de beleidsstukken van de gemeente Veere welke betrekking hebben op Domburg (via veere.nl):

Hier kunt u meer lezen over ontwikkelingen in Domburg

Andere interessante en belangrijke stukken: